Ozoneair är en maskin som används för att få bort dålig lukt. Men hur fungerar den egentligen? Det förklarar vi i den här texten.

Så fungerar Ozoneair i fyra steg

 1. Starta. Ozoneair startas med ett knapptryck. Därefter fylls rummet med ozonmolekyler som består av tre syreatomer.
 2. Sprider sig i rummet. Molekylerna tar sig runt i rummet. De attackerar inte bara dålig lukt i luften, utan även dofter som tagit fäste på väggar, inredning och golv.
 3. Neutraliserar. Det tar inte lång tid innan molekylerna reagerar med lukterna och neutraliserar dem. Därefter är utrymmet luktfritt.
 4. Omvandlas till vanligt syre. Ozonmolekylerna (O3) omvandlas till vanligt syre. Det räcker oftast med några timmar för att såväl ozon som lukt ska försvinna från utrymmet som sanerats.

Rent praktiskt, då?

Att sätta igång programmet är enkelt och kan förklaras i sex steg:

 1. Koppla in Ozoneair i ett vanligt vägguttag.
 2. Vrid på reglaget för att anpassa programmet efter utrymmets storlek.
 3. Se behandlingstiden som visas på skärmen efter att storleken ställts in.
 4. Tryck på start för att sätta igång programmet.
 5. Gå ut ur rummet medan saneringen pågår.
 6. Vänta tills behandlingen har avslutats, och ytterligare två timmar, innan du går in i rummet igen.

Frågor och svar

Vilka förberedelser krävs?

Innan du påbörjar behandlingen är det bra att bland annat göra följande:

 • Öppna luckor, lådor och skåp så att ozonmolekylerna kommer åt överallt.
 • Ventiler (frånluft) bör täppas till så att rummet är tätt.
 • Växter och djur bör inte vara i utrymmet under saneringen.
 • Täta vid fönster och dörrar.

Läs mer på tillverkarens hemsida innan du börjar behandlingen.

Något viktigt man inte bör glömma?
Se till att förberedelserna är goda och att du ställer in rätt storlek (antal kvadratmeter) på maskinen. Viktigt är också att inte gå in i rummet under behandlingen, eftersom det inte är bra att andas in ozonmolekylerna (varken för människor eller för djur). Var uppmärksam på om det lukter i närliggande rum, eftersom det är ett tecken på att rummet läcker.

Hur lång tid tar det?
Det varierar på hur stort utrymmet är. Som regel tar det mellan 1 – 12 timmar att sanera ett rum med Ozoneair. Tänk på att inte överskrida den tid som rekommenderas.