Estetiska ingrepp har blivit alltmer populära i strävan efter att förbättra sitt utseende och därmed sitt välbefinnande. Akademikliniken, ak.se, är Nordens ledande klinik inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi samt estetiska behandlingar och avancerad hudvård. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1991, har kliniken etablerat sig som en pionjär inom området.

Den nya lagen och dess påverkan på estetiska ingrepp

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som reglerar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Denna lagstiftning infördes för att stärka skyddet för individer som genomgår dessa behandlingar. Akademikliniken välkomnar och uppfyller de nya kraven, vilket innebär att endast legitimerade läkare och tandläkare med specialistkompetens får utföra kirurgiska ingrepp, och att en obligatorisk betänketid införs innan samtycke kan ges.

Trygghet och kvalitet i fokus

Akademikliniken skiljer sig från många andra aktörer genom sitt omfattande fokus på trygghet och kvalitet. Alla kirurger och behandlare är högt kvalificerade och kliniken är registrerad hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dessutom erbjuder Akademikliniken en Trygghetsgaranti, vilket innebär att eventuella komplikationer som är kopplade till den primära operationen åtgärdas kostnadsfritt.

En helhetsupplevelse för patienten

Akademikliniken strävar efter att erbjuda en helhetsupplevelse som inte bara omfattar själva ingreppet, utan även för- och eftervård. Patienterna får omfattande information och stöd genom hela processen, från det första konsultationsbesöket till uppföljningen efter behandlingen. Kliniken erbjuder även en egen hudvårdsserie utvecklad av deras experter, vilket gör det möjligt för patienterna att fortsätta sin hudvård hemma.

Med en kombination av erfarenhet, expertis och en ny lagstiftning som stärker patientsäkerheten, fortsätter Akademikliniken att vara en föregångare inom estetiska ingrepp i Norden.