Var bör man placera övervakningskamerorna?

Att ha kameraövervakning vid sitt hus är något som allt fler funderar på att installera. Visserligen kostar det lite grann, men det är också bra att ha om en ovälkommen gäst skulle komma på besök. Det är vanligt att inbrottstjuvar lyckas fly utan att bli tagna senare, delvis på grund av bristen av bevis och vittnen. 

En kamera är i det här fallet något som kan vara avgörande för om tjuven senare kan tas fast eller inte. För att ha en god chans att fånga tjuven med kamera bör man placera dem på rätt ställen. 

Vid ytterdörren

I villor och radhus är det vanligt att tjuven tar sig in genom andra vägar än ytterdörren. I många fall är det genom en altandörr eller ett fönster som inbrottet görs. Dock är det just genom ytterdörren som många går ut med stöldgodset. Om stöldgodset består av större föremål kan det till och med vara nödvändigt. 

Tänk på att placera kameran högt. Inte nödvändigtvis för att det inte ska märkas, utan snarare för att din kameraövervakning inte ska kunna mixtras med. Har din villa två våningar bör du placera den i nivå med den andra våningen. 

Altandörren

Som nämnt ovan är det inte ovanligt att tjuven tar sig in genom bakdörrar eller altandörrar. Säkerheten på ingångarna är ofta lite lägre här och det blir således enklare för tjuvar att forcera låsen. Bäst är om alla tänkbara ingångar har en kamera som täcker dem. Har man ett stort hus krävs det flera stycken för att vara helt säker. När det kommer till altandörrar bör dock kameraövervakning inte vara den högsta prioriteten – utan snarare bra lås och dörrar. 

Vid fönster

Det är inte ovanligt att inbrottstjuvar tar sig in genom fönster. Närmare bestämt är det genom ett fönster som inte syns särskilt väl. Tanken är givetvis att de ska minska risken att bli sedda när de tar sig in. Även om husets fönster som inte syns särskilt väl kan kännas om osannolika vägar in, kan det ändå vara bra att skaffa kameraövervakning här. Dina kameror kan då fånga det som det troligtvis inte finns några vittnen till.