Frågor och svar om tandimplantat

En klinik i Stockholm som bland annat göra tandimplantat, har delat med sig av vanliga frågor och svar från deras besökare och patienter. Genom att få svar på de vanligaste funderingarna, kan du kanske lättare utröna om det är något för dig.

Hur mycket kostar det?

Den första frågan som kliniken i Stockholm tar upp är priset. Det är dock ingen enkel fråga att svara på, eftersom det är mycket individuellt. Vill du ersätta flera tänder får du dock räkna med att det blir väldigt dyrt. De tar upp som exempel att ett fullständigt implantat, det vill säga en hel tand, kostar ungefär 20 000 kronor. Samtidigt poängterar de att detta inte innebär att två tänder kostar 40 000 kronor, eller att tre tänder kostar 60 000 kronor. Det finns flera faktorer att ha i åtanke vid prissättningen, bland annat högkostnadsskydd, karens och anledning till implantatet. För att ta reda på vad de kommer kosta just för dig behöver du besöka en klinik, vänd dig till www.tandimplantatstockholm.nu för att få reda på mer.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar ett få tandimplantat varierar – precis om priset. En faktor som avgör hur lång tid det tar är om man behöver ta ut tänderna, eller om man redan saknar de tänder som implantatet är tänkt att ersätta. En annan faktor är givetvis hur många tänder som ska ersättas. Är det en hel tandrad kommer det att ta betydligt längre tid än om enbart en tand ska ersättas. Enligt kliniken i Stockholm kan det ta allt mellan ett år och några få månader.

Är det smärtsamt?

Många menar att det snarare kan kännas obehagligt, än just smärtsamt. Precis som på frågan om pris och tid, svarar kliniken i Stockholm att det varierar mellan olika patienter. Dock konstaterar de att många upplever att det inte alls gör lika ont som de hade väntat sig på förhand. Här kan också viss skillnad märkas mellan olika tandläkare – en del är mer erfarna av behandlingen, och kan genomföra den mindre smärtfritt genom att vara stadig på handen.

Vad gäller med högkostnadsskyddet?

Den som vill skaffa tandimplantat kan glädjas åt att behandlingen omfattas av högkostnadsskyddet. Med det sagt, så kan det fortfarande bli mycket pengar att lägga ut på egen hand – speciellt om man planerar att ersätta en hel tandrad.